Крепостта Меджиди Табия

Турският форт Абдул Меджиди (Меджиди табия), намиращ се южно от Силистра, е най-запазеният от фортификационната турска система, изиграла важна роля в руско-турските воини от 1853-56 и 1877-78 г. Нейното построяване е наложено от необходимостта за допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската имперея.

Идеята за построяването на тази система от военни укрепления е дело на известния немски военен инжинер Хелмут фон Молтке, посетил града през 1837 г. Във връзка с това той пише : "Въпреки че местността е неблагоприятна във фортификационно отношение, стратегическото значение на Силистра е толкова по-важно… Силистра може да се превърне в добро укрепление, когато се създадат четири самостоятелни укрепления…"

И наистина Меджиди табия представлява част от укрепения четириъгълник Силистра – Русе – Шумен – Варна. (Тя е една от седемте крепости-фортове, разположени в полукръг около централната турска крепост и отбранявали Силистра по време на Кримската война). Крепостта е градена през периода 1841-1853г. Строена е от принудително събрани 300 българи — майстори, които след това са заточени в Анадола, за да не издадат тайната на крепостта. Със същата цел в Цариград е бил обесен комендантът на строежа Али паша, повикан там, "за да получи своята награда".

Сподели в: