"Кратка история на Държавна сигурност в България 1907-2013" от Димитър Иванов

Излезе от печат книгата "Кратка история на Държавна сигурност в България 1907-2013" от Димитър Иванов.

Авторът е роден през 1951 г. в София. Магистър по национална сигурност (1976), философия (1981) и журналистика 1986). Кандидат на историческите науки (1996). Доктор на икономическите науки (2007). Професор, ръководител на магистърска програма „Национална сигурност: духовност и лидерство” в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Директор на Институтa по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов”. Създател на първия античен частен музей „Аретè”.
Автор на повече от двадесет монографии и учебници по история, политика и културно наследство и на стотици есета, статии и интервюта в печатните и електронните медии.

Съучредител и координатор на т.н. Генералско движение в БСП (1998-2001), издател на в. „Дума” и главен редактор на в. „Земя”.
От 1972 до 1990 г. е бил офицер в МВР. Последният началник на Шести отдел в VІ управление на Държавна сигурност.

Проф. Димитър Иванов е автор на следните книги и научни трудове:
Шести отдел. ИК “Труд”, С., 2004.
Кой кой е в Държавна сигурност. Изд. „Милениум”, С., 2009.
Управление на държавността и сигурността. Изд. БАН. С. 2008.
Защита на културно-историческото наследство, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009 (в съавторство с Евгений Сачев).
Корупцията – дестабилизиращ фактор за демократичната
държавност. Доклад на І международна конференция по
проблемите на националната сигурност. Варна. 25-26.03.2004 г.
Контрабандата в България: 1990-2005 г. Доклад на ІІ
международна конференция по проблемите на организираната
престъпност. Варна. 11-13 май 2005

Животът в  българската държава след възраждането на нейната самостоятелност и независимост през 1878 г. е проникнат от засилващо се политическо противопоставяне. Първоначално то протича между двата основни политически субекта – Консервативната и Либералната партии, но се придобива ново качество и масовост след появата на Българската социалдемократическа партия през 1891 г. и на Български земеделски съюз през 1899 г.
Трайно формиралият се ляво-десен двуполюсен политически модел в началото на ХХ век, затихващ през втората му половина и разгарящ се отново в началото на ХХІ век, ангажира в противоборство за властта силови и репресивни държавни органи – първоначално общополицейски, а впоследствие – специализирани. В периода до края на Втората светован война дясното е постоянен победител. В 45-те години от 1944 до 1989 г. ролите са разменени – лявото господства и си връща „тъпкано” за бедите и нещастията, които бедните са понесли от управлявалата ги буржоазия. Резултатът е пълна съветизация на обществено политическия живот и натрупване на критична маса от нови обществени противоречия. Периодът, който обхваща последните две десетилетия, в които ние сме активни участници, най-общо води до демократизация с неясни перспективи за развитието на обществото и на службите за сигурност.
Именно това е основната причина да се обърнеме към миналото на тези служби и да се опитаме да изведем основния им приоритет и през трите периода: защита на констиуционно установения държавен строй и противодействие срещу нарушаването на законите.

Тази книга е първият цялостен опит в тази насока.

Издателство: Сиела
Цена: 16 лв
Страници: 388

Съдържание

Предговор            4
Основни категории и принципи на агентурната дейност    8
Оперативни категории         9
Принципи на агентурната дейност     24
Развитие на службите за сигурност в света     28
В древността        28
През Средновековието       36
Кралски тайни служби       46
Специални служби на буржоазните държави    50
Тоталитарни органи за сигурност     61
Държавна сигурност в Царство България     71
Социално-политически конфликти     71
Възникване на Обществена безопасност    80
От безопасност към сигурност      87
Държавна сигурност на Социалистическа България   97
Съветизация на държавната власт     97
Трансформация на Държавна сигурност    103
Институционализация на системата за сигурност   119 
Контрол върху номенклатурата      131
Противодействие на корупцията сред управляващите  159
Защита на културно-историческото наследство   167
Служби за сигурност в Република България    174
Деидеoлогизация на службите за сигурност    175
Нова институционализация на сигурността    183
Съпоставителен анализ между трите периода   193
Заключение          211

Кой кой е в Държавна сигурност?      218
Предистория на разузнаването      218
Държавна сигурност в Царство България    222
Държавна сигурност в Народна република България  246
Национална служба „Сигурност“ в Република България  278
Ползвана литература        291
Албум           306

„Държавна сигурност – поглед от бъдещето“    307
(Интервюта в печата 1994-2013 г.)
Анкета          307
Христо Георгиев, Петър Петров
Абсурдите в моя живот        312
Елизабет Дафинова, в. „Неделен стандарт“, 27.02.1994 г.
Бях от двете страни на барикадата едновременно   315
Мариана Светославова, в. „168 часа“, 19-25.12.1994 г.
Корупцията не е от вчера        318
Анна Заркова, в. „Труд“, 6, 7 и 8.02.1996 г.
Десети ноември – закономерна промяна     328
Весела Коцева, в. „Нощен труд“, 11-12.11.1996 г.
Агенти, дела, илюзии        331
Иван Бакалов, в. „24 часа“, 14.06.1997 г.
Ако бяхме запазили агентите       335
Неда Попова, в. „Стандарт“, 28.06.1997 г.
Архивът на Шести отдел бе прочистен преди Десети   338
Валерия Велева, в. „Труд“, 27.08.1997 г.
За дейността на Шести отдел в Шесто управление   341
Валерия Велева, в. „Труд“, 28.08.1997 г.
Службите отново ще стъпят на крака     344
Валерия Велева, в. „Труд“, 29.08.1997 г.
Държавата и мафията        347
в. „Стандарт“, 19.09.1997 г.
Ахилесовият доклад „Антимафия“      351
в. „24 часа“, 12 и 13.01.1998 г.
И КГБ, и ЦРУ са още тук       356
Виолета Симеонова, в. „24 часа“, 4 и 5.03.1999 г.
Държавна сигурност и номенклатурата     360
Неда Попова, в. „Труд“, 30.07.2002 г.
Държавна сигурност и спасяваше хора     363
Неда Попова, в. „Труд“, 31.07.2002 г.
Държавна сигурност наследи Гешев      365
Огнян Стефанов, в. „24 часа“, 16.07.2003 г.
Държавна сигурност ползваше дори и Ванга    368
Огнян Стефанов, в. „24 часа“, 17.07.2003 г.
Знаехме, че ще се червим за имената     370
Огнян Стефанов, в. „24 часа“, 29.05.2004 г.
Държавна сигурност не е рожба на комунизма    372
Богдана Лазарова, Дарик радио и в. „Земя“, 15.10.2008 г.
Георги Марков е бивш сътрудник на ДС и на английските
спецслужби          377
Богдана Лазарова, Дарик радио и в. „Земя“, 15.10.2008 г.
Живков падна след психологически преврат     382
Стойко Стоянов, „Фрогтюз“, 6.11.2009 г.
Държавна сигурност няма общо с палежа на Партийния дом  390
в. „Земя“, 25.07.2010 г.
За Държавна сигурност, Живков, Симеон и тайните им  392
Богдана Лазарова, Дарик радио и в. „Земя“, 21.04.2011 г.
Защо бивши охранители и барети станаха милионери?*  398
Надежда Ненова, в. „Шоу“, 28.08.2011 г.
Държавна сигурност и „принцовете на социализма“   401
Живка Ангелова, в. „Шоу“, 9.09.2011 г.
Използвахме СРС-та в семейството на Живков   405
Валерия Калчева, в. „Шоу“, 19-25.09.2012 г.
За клеветите срещу Държавна сигурност     411
Лили Тодорова, в. „България Днес“, 23.10.2012 г.
Държавна сигурност срещу корупцията     415
Валерия Калчева, в. „Шоу“, 7-13.11.2012 г.
В ДС нямаше данни за края на света      423
Бисерка Борисова, в. „България Днес“, 13.12.2012 г.
Бойко Борисов не е бил агент       426
Валерия Велева, в. „Преса“, 4.02.2013 г.
Държавността и Сигурността са под угроза    429
в. „Земя“, 5.02.2013 г.
Недопистимо е да се руши държавата     434
БНР „13+3“ (4.02.13), в. „Земя“, 6.02.2013 г.
Подслушването е ювелирно изкуство, а не аматьорско занимание 439
Петя Минкова, в. „168 часа“, 19-25.04.2013 г.

Сподели в: