Конференция "Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм"

Коалиция за климата – България, в партньорство с Българска асоциация за алтернативен туризъм, Министерство на околната среда и водите (ПУДООС) и WWF-България, организират, в рамките на форум „Дни на предизвикателствата“, конференция на тема „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“.

Конференцията ще се проведе на 03.12.2015 г. (четвъртък) в НДК, зала 3, ет.7, от 09:30 до 17:30 ч.

Онлайн РЕГИСТРАЦИЯ за участие (вход свободен, с регистрация): https://goo.gl/pj1EDK

ПРОГРАМА на конференцията и участниците в нея: http://predizvikatelstva.com/конференция/

Основният фокус на форума цели да представи важността на темата за изменението на климата и позицията на България на предстоящата среща на върха на ООН в Париж (COP 21) в началото на м. декември пред българската общественост и медии. Тази позиция ще бъде дискутирана и с панелистите под трите основни теми, попадащи в обсега на конференцията: туризъм, спорт и защитени територии.

* * *
Повече за „Дни на предизивикателствата„:

* * *
Лице за контакт относно темите и въпросите относно целия форум „Дните на предизвикателствата“ и акцентите за спорт и туризъм на конференцията:
Елеонора Йосифова БААТ, + 359 897 033 860 baatbg@gmail.com

Лице за контакт относно темите и въпросите за защитените територии и акцентите за COP 21 в Париж и климатичните промени:
Георги Стефанов WWF, +359 889 517 976 gstefanov@wwfdcp.bg

Срещата се реализира по Проект „Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики“ изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Сподели в: