Конференция "Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето"

Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ и специалност Скандинавистика, Катедра по германистика и скандинавистика, ФКНФ, със съдействието на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“, организират международна конференция „Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“ по повод 210 години от рождението на датския писател.

Основни цели на конференцията са:

* да се коментират личността и творчеството на Х. К. Андерсен и неговото влияние върху скандинавската и европейската литература.
* да се разгледат Андерсеновите приказки като определящи за изграждането на вкус у подрастващите към литературата и като фактор за психологичното и емоционалното развитие на децата.

На конференцията се предвижда отделна секция, в която да бъде разисквана темата за борбата с неграмотността и да се обсъдят методите за стимулиране на четенето сред деца и юноши в България, както и ролята на библиотеките и различните институции в този процес.

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 октомври 2015 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет.

Заявки за участие се приемат до 30 юли 2015 г., а резюметата към тях (около 200 думи) – до 30 август 2015.

Работните езици на конференцията са български и английски език.

Представянето на докладите ще бъде в рамките на 20 минути.

Предвижда се оформянето на електронно издание с материалите от конференцията.

Заявките и резюметата да се изпращат на д-р Надежда Михайлова, ръководител на центъра „ Х. К. Андерсен”, на ел. адрес: mihaylova.nadezhda@gmail.com и на Румяна Каишева, главен координатор на Културния център, СУ „Св. Климент Охридски“, на ел. адрес: rumyana.kaisheva.cultcentersu@gmail.com

Сподели в: