Конструкция от стиропор в галерия Райко Алексиев

На 19 октомври 2007 г. от 18 часа в галерия “Райко Алексиев” (ул. „Раковски” 125) се открива изложбата на Симеон Стоилов "Изолатор".

“Изолатор” е новото предизвикателство, с което Симеон Стоилов провокира публиката. В съвършено обновената галерия “Райко Алексиев”, авторът е инсталирал огромна конструкция от стиропор. Отвън този гигантски бял обект има отворена структура, която се разгръща активно в пространството на галерията със седем лъча. Отвътре – това е спокойно и гладко убежище.

Симеон Стоилов е построил инсталацията от пода до самия таван на галерията с един дискретен проход, който прави достъпно за всички магическото пространство отвътре. 

Символиката на числото седем е толкова богата, че цялата конструкция може да бъде подведена под един космичен и мистериозен смисъл, който въздейства многозначно. Най-първично е желанието да се скриеш от шума на ежедневието в плътната тишина на изолатора. Това е уникална  възможност за медитация чрез изкуството и шанс да се преосмисли алиенацията на човека в съвременното общество като личен избор.

Седемте стиропорени лъча на изолатора, отворени навън, “завъртат” цялата енергия и мистика, с която са заредени, в едно общо центробежно движение, което пази покоя вътре.

Изолаторът е реакция на нуждата от сигурност и безопасност. Застанал като огромен монумент на усамотението в центъра на галерията, той привлича неудържимо всеки в своята тишина.

Сподели в: