Конкурс проекти за графити

Нов български университет и департамент "Изящни изкуства" обявява конкурс проекти за графити на тема: "Тичам бързо към…"- довърши с рисунка.
Желаещите да участват, да подготвят своите проекти и да ги представят в зала 509 А корпус на ст. ас. Анна Янева от 1 – 15 март 2008 г.

Изискванията
са:
– материал по избор;
– формат не по-малък от 25-35 см.;
– работите се представят с паспарту.
Проектите ще бъдат селектирани от жури.
Успешно представилите се ще се експонират.

Сподели в: