Конкурс на национален фонд Култура

Национален фонд "Култура" обявява конкурс за отпускане на стипендии за специализации в чужбина на завършили обучението си студенти от висшите училища по изкуствата в страната.

Финансовата подкрепа е за срок от 6 месеца до една година в зависимост от продължителността на специализацията.

Документите за участие в конкурса,  в три екземпляра, се депозират  в "Евро-Български културен център" до 14.09.2007 г. (петък) София, бул."Ал.Стамболийски" № 17, от понеделник – петък (10.00 – 17.00 ч).
 
За допълнителна информация:
Национален
фонд "Култура"
Мирена Станева 94 00 842
Емил Върбанов 988 58 26
e-mail: office@ncf.bg
                                                                                                                     
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени в електронен вид на следните адреси:
http://www.mc.government.bg, http://www.eubcc.bg и http:/www.eubcc.bg     

Сподели в: