Конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов"

Във връзка със 150-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричният театър "Алеко Консантинов"обявява конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов".

Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.

Наградите на конкурса са: Награда «Алеко Константинов» за нова българска комедия, чийто паричен израз е 2500 (две хиляди и петстотин) лева и две поощрения от по 500 (петстотин) лева.

Сатиричният театър «Алеко Константинов» си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след обявяването на наградите.

Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: София, 1000, ул. „Стефан Караджа” 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов” (за конкурса) в три екземпляра, на всеки от които е посочен авторът, телефони и имейл за контакт.

Краен срок за получаване на пиесите е 15.11.2013 г.

Резултатите от конкурса се обявяват на 13.01.2014 г. – рожденният ден на патрона на театъра.

Статутът на конкурса е публикуван в сайта на театъра, където ще намерите повече подробности.

Сподели в: