Конкурс за публикуване на неиздаван български роман

Издателство Сиела обявява анонимен конкурс за публикуване на неиздаван български роман.

Първа награда
Сключване на авторски договор
Публикуване в най-голямото българско издателство „Сиела”
3000 лева първоначален авторски хонорар
Разпространение в книжарските вериги на страната
Рекламна кампания и популяризиране на автора и книгата

Втора награда
Сключване на авторски договор
Публикуване на романа в издателство Сиела
Разпространение в страната
Рекламна кампания и популяризиране на автора и книгата

КАКВО ТЪРСИМ?
Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто, което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи, увлекателен сюжет и вълнуваща история.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения.  Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури от професионалисти.

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
?
•    Ръкописът не трябва да е публикуван досега, под каквато и да е форма – печатна или електронна.
•    Ръкописът не трябва да съдържа името на автора, нито индикации за авторството.
•    Ръкописът може да се изпраща само в електронен вид, като в имейл адреса не трябва да има индикация за авторство (например ivan_petrov@yahoo.com)
•    Ръкописът трябва да е в PDF формат.
•    Шрифт:  Times New Roman, размер 14
•    Междуредие: 1,5
•    Номерирани страници

ВАЖНИ ДАТИ
Приемане на ръкописите – от 17 февруари 2014 г. до 17.00 ч. на 17 юни 2014 г.
Обявяване на 5-те най-добри ръкописа – на 18 август 2014 г.
Обяване на първа и втора награда на специална церемония – на 30 септември
Премиера на романа, получил първа награда – на 1 декември 2014 г.
 
Внимание: Анонимността на конкурса е условие, на което държим изключително много, затова текстове, които не отговарят на горепосочените условия, ще бъдат дисквалифицирани.

Очакваме ръкописите ви на адрес: konkurs@ciela.com

Комуникация с администраторите на конкурса:
На имейл адреса, от който е изпратен кандидатстващият текст, администраторите на конкурса изпращат потвърдителен емайл с идентификационен номер, под който романът е регистриран в конкурса. Този номер и имейл кореспонденцията се пазят от автора до края на конкурса. Комуникация с администраторите на конкурса по различен от описания начин, както и опити за индикиране на авторството са неприемливи и могат да доведат до дисквалифициране на участващия в конкурса текст.

За псевдоним на автора по смисъла на чл. 7, ал. 1 и 2 ЗАПСП до окончателното приключване на конкурса се счита имейл адреса, от който е изпратен ръкописът. Идентификационният код на издателството е само с цел запазване на анонимността на автора по време на  конкурса, но се предоставя на автора и след обявяване на конкурса ще се ползва заедно с посочения имейл като начин за идентифициране на автора на произведението.  Адресите на имейлите, от които се изпращат произведенията няма да се публикуват в публичното пространство по време на провеждане на конкурса, но ще бъдат записвани върху ръкописите, изпратени от тях, заедно с кода на издателството. С изпращането на имейл за участие в конкурса на издателство „Сиела” всеки от участниците се счита, че дава съгласието си за използване на произведението му в съответствие с всички условия на конкурса и няма претенции към издателството за начина на провеждането на конкурса. С изпращането на имейл за участие в конкурса на издателство „Сиела” всеки участник предоставя съгласие кореспонденцията с него да се води на посочения от него имейл – този от който е изпратен ръкописът за участие в конкурса.
 
Сиела пожелава успех на участниците!

Сподели в: