Конкурс за къс разказ на дом-паметник Йордан Йовков“ и „Литературен клуб““

По повод 70 години от смъртта на българския писател Йордан Йовков (15 октомври 2007 г.) дом-паметник „Йордан Йовков" – гр. Добрич и електронното издание „Литературен клуб" (www.litclub.com) обявяват конкурс за къс разказ.

В конкурса могат да участват български автори на възраст до 35 години с най-много три разказа, всеки един в обем до 5 стандартни
машинописни страници. Разказите не трябва да бъдат публикувани до момента на приключване на конкурса! Краен срок: 15 януари 2008 г.
Начин на изпращане: в .doc или .rtf формат на e-mail: literaturen.club@gmail.com .

Получените текстове ще бъдат оценявани от жури в състав Бойко Пенчев, Йордан Ефтимов и Емилиян Николов.

Сподели в: