Конкурсът “Детето, Бургас и морето” 2015 търси добрите младежки поп песни

От 15 август 2014 до 26 юли 2015 ще се проведе Националният конкурс “Детето, Бургас и морето“ 2015.

Условия:

1. Целта на конкурса е да съхранява и популяризира най-добрите традиции на българската поп песен сред младите хора.Така духът на "Бургас и морето" ще бъде жив и ще се развива през поколенията.

2. Конкурсът се провежда в следните категории:

 • индивидуални изпълнители – 10-14-годишна възраст
 • индивидуални изпълнители – 15-18-годишна възраст
 • дуети – 10-18-годишна възраст

Забележка 1: Възрастта се определя към 26 юли 2015 г.
Забележка 2: Всеки участник има право да се яви и в двете категории – "Индивидуален изпълнител" и "Дует".

3. Конкурсът се провежда в три тура.

4. Изпълнителите във всички категории представят по една песен по избор от българския или чужд репертоар.

5. Желаещите да вземат участие в Конкурса, изпращат за Първия тур свои професионални и полупрофесионални аудио- или видео-записи в срок от  
16 август 2014 – до 31 януари 2015 на електронна поща deteto.comp@gmail.com

6. Таксата за участие в категорията „Индивидуални изпълнители“ е в размер на 25 лв, а за категория „Дует“ – 40 лв. (общо за двамата участници). Сумата следва да се преведе на посочената банкова сметка:
IBAN:BG21 UBBS 8002 1055 2386 30
BIC: UBBSBGSF
Банка:Обединена Българска Банка
Титуляр: Левон Манукян, председател на сдружение "Единни арменци"
Основание за плащане: Такса за участие в „Детето, Бургас и Морето“

7. Конкурсният пакет трябва да съдържа:

 • песен във WAV-формат или във AVI-формат (видео-файлът е по желание), изпратен на deteto.comp@gmail.com
 • кратка автобиография на участника
 • сканирано Платежно за внесена такса за участие

8. Първи тур:
Професионално жури прослушва всички получени в срок записи и от тях селектира до 50 изпълнители във всяка категория, които преминават на Втори тур.
Резултатите ще бъдат обявени на 15 февруари 2015 г. на www.levonmanukyan.com/deteto

9. Втори тур:
На 1 март на www.levonmanukyan.com/deteto ще бъдат качени записите на избраните от журито изпълнители. Чрез SMS-гласуване до 1 април 2015 г. ще бъдат определени 3-те песни във всяка категория, които ще станат носители на I, II и III награда на интернет-потребителите. Ще бъдат публикуват и имената на първите 10 класирани във всяка категория. Резултатите ще бъдат обявени на 10 април 2015 на www.levonmanukyan.com/deteto

10. Трети тур:
Класираните на първите 10 места във всяка категория ще се състезават пред жури на открита сцена "Охлюва" на 26 юли 2015 г. Тези участници ще изпълнят една песен от репертоара на конкурса „Бургас и морето”. След 10 април 2015 на сайта www.levonmanukyan.com/deteto ще бъде публикуван списък със синбеци на някои от песните, които участниците могат да ползват по желание.

Достигналите Трети тур ще се състезават за Наградата на журито, Наградата на името на Стефан Диомов, Наградата на група "LMCM" и награди на спонсори.

Неявилите се на Трети тур ще получат Диплом за участие на посочения от тях адрес.

11. Награди
Националният конкурс „Детето, Бургас и Морето” ще връчи следните награди за всяка категория:

 • I-ва награда от SMS-гласуването – диплом, плакет/статуетка, участие в гала-концерта и професионален запис на 2 песни, една от които – конкурсната. Тази песен ще бъде включена в рекламния диск на "Детето, Бургас и Морето" – 2016 г.
 • II-ра награда от SMS-гласуването – диплом, плакет/статуетка и участие в Гала-концерта и професионален запис на конкурсната песен
 • III-та награда от SMS-гласуването – диплом, плакет/статуетка, участие в Гала-концерта и професионален запис на конкурсната песен
 • Награда на журито (по една за всяка категория изпълнители) – диплом, плакет/статуетка, участие в Гала-концерта и професионален запис на конкурсната песен за рекламния диск на конкурса през 2016 г.
 • Награда на името на Стефан Диомов (една за всички категории изпълнители) – диплом, плакет/статуетка, участие в Гала-концерта и професионален запис на конкурсната песен за рекламния диск на конкурса през 2016 г.
 • Награда на група "LMCM" (за един или за няколко участници) – диплом и участие в концерт на групата през сезон 2015/16
 • Награди на частни спонсори
 • Диплом за участие на всички класирани на Трети тур

12. Третият тур, награждаването  и Гала-концертът ще се проведат на откритата сцена „Охлюва” на 26 юли 2015 г. На Гала-концерта ще вземат участие носителите на Първа, Втора и Трета награда от всички категории, Наградите на журито и Наградата на името на Стефан Диомов.

13. На носителите на Първа, Втора и Трета награда от SMS-гласуването  организаторите поемат една нощувка в деня на концерта. За останалите участници разходите са за тяхна сметка.

14. Продуцент на конкурса е „Levon Manukyan Collegium Musicum”.

15. „Levon Manukyan Collegium Musicum” запазва всички права върху публикуване, тиражиране и излъчване на музикалния продукт, спазвайки Закона за авторското право.

16. Журито си запазва правото да не присъди наградата си в някоя от категориите при липса на подходящи участници. Решение на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сподели в: