Комикси срещу расизма и стереотипите

На 26 март, от 18.30 ч. в VIVACOM Art Hall ще бъде открита изложбата "Комикси за равнопоставеност". Иницатор и организатор е
 „Работилница за граждански инициативи“. Експозицията ще продължи до 6 април.

Комиксите са носители на Първата Европейска награда за най-добри непубликувани комикси от автори с мигрантски произход.
Изложбата ще включва 32 комикса събрани в  три категории – Стереотипи, Борбата срещу расизма, Истории за миграцията.

Една инициатива представяща непрекъснато променящата се картина на Обединена Европа и процесите събиращи или разделящи хората.

Комиксите в тази изложба са на автори мигранти, адаптирали се към условията на живот в новата страна или сблъскали се с трудностите, езикът на омраза и расовата дескриминация, неразбирането и неприемането на различните.

Проектът ComiX4 = Комикс за Равенството има за цел да насърчи междукултурния диалог за борба срещу расизма в Европа и
да постави на дневен ред културното движение срещу ксенофобия сред младежите, с участието на мигрантите.

Страните взели участие в проекта са Италия, Естония, Румъния, Латвия и България, чрез Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели в: