Когато изкуството е вдъхновение от Орлин Стефанов

Книгата “Когато изкуството е вдъхновение” от Орлин Стефанов съдържа 5 общоестетически статии, 8 монографични портрета: за пет знакови имена на българската култура и за три възлови фигури в световното философско наследство. Включена е и една литературна илюстрация с въвеждащ коментар – за опита на Пенчо Славейков да ревизира любовта и преклонението на българите пред поетическия гений на Христо Ботев.

В тези общо петнайсет заглавия авторът избягва науковидния и всъщност псевдоакадемичен жаргон, но всички размисли са със съответния научен апарат и с позоваване на източниците. Нали интелектуалецът трябва да има за висша цел проясняване на зависимостите и на дълбокия смисъл на нещата. Необходимо е не да се замъгляват и подменят истините, а да се потвърждават непреходните ценности, да се защитават ВДЪХНОВЕНИТЕ БОЖЕСТВЕНИ ПРОЗРЕНИЯ!

Съдържание:

Изкушенията на властта и силата на изкуството.

Художествени ценности и естетически доктрини.

Мъдрост и образование.

Популяризаторски поръчки в литературознанието.

Театрофобията на Аристотел и проблемът за катарзиса.Жан Жак Русо
– бащата на тоталитаризма.

Ботев и академичните доктрини.

Митът Стамболов.

Атаката на Пенчо Славейков срещу Христо Ботев.

Феноменът със “законодателя” Пенчо Славейков.

Апология в две питания и послеслов: С какво ни е необходим Гео Милев и достойни ли сме за наследството на Гео Милев?

Утопичната хармония в митологията на Тончо Жечев.

Естетиката на Ницше и ценностите на изкуството.Карл Попър
за отвореното общество.

Цена: 9,50 лв.

Издателство: “Изток-Запад”

Сподели в: