Книга разкрива методите на психоенергийната диагностика

Свързващото и сензационно звено между медицинските похвати на Изтока и Запада стъпва на една здрава основа – в лицето на „Методика за психоенергийна диагностика” (ИК „Изток-Запад”), която вещо ни разкрива д-р Георги Здравков.

Петте сетива при човека – зрение, слух, вкус, обоняние и осезание (допир) – са тези, които ни помагат да градим представата си за света. Безспорно кожата е най-големият сетивен орган, който е първично възникнал в еволюционния процес и чието представителство в мозъчната кора е най-голямо. „Методика за психоенергийна диагностика” (с подзаглавие „Азбука на разширената кожна сетивност“) обогатява познанието ни за сетивността на кожата към електромагнитно, електрично, магнитно и акустично поле.

Иновативният труд на д-р Георги Здравков прокарва нов медицински манталитет, уникално съчетаващ западните и източните диагностични възможности. В книгата за пръв път е представена обективна регистрация на субективните усещания към физичното поле на пациента чрез инструментално определени електрофизиологични параметри на кожната реакция на диагностицирания. С помощта на съвременна апаратура за електрофизиологични изследвания са обективизирани различните видове кожни усещания към физичното поле на човека (електромагнитно, електрично, магнитно и акустично поле, като всички те са генерирани във връзка с жизнедеятелността на организма). „Методика за психоенергийна диагностика” описва и създадената класификация и електрофизиологични модели на тези усещания. То дава подробни данни и за сетивните образи на заболяванията, разглеждани в психоенергийната медицина – чрез техните електрофизиологични модели.

Д-р Здравков е завършил специалност неврология в Медицинска академия, ВМИ София. Специализирал е рентгенология, ултразвукова диагностика и Китайска традиционна медицина. Впоследствие продължава да специализира и работи в областта на електроневродиагностиката в диагностичните центрове на University of Chicago и Loyola University Medical Center в Чикаго, САЩ. Продължава специализацията си и в областта на Китайска традиционна медицина, като завършва Midwest College of Oriental Medicine в Уисконсин, САЩ. Повече от 25 години в лекарската си практика използва диагностичните и терапевтични методи на западната и източната медицина. През 1993 г. д-р Здравков провежда първите курсове по психоенергийна диагностика и терапия за лекари във Висша школа за методи и техники в комплементарната медицина към Технически университет в Пловдив. За научните си изследвания в областта на психоенергийната медицина и Китайската традиционна медицина е удостоен с титлата „доктор на науките“ от научния съвет на The Open International University for Complementary Medicine в Коломбо, Шри Ланка, асоцииран към Световната здравна организация.

Сподели в: