Книга разказва за ГМО като храна и оръжие

От днес на книжния пазар е книгата "ГМО.Храната като оръжие" от проф. инж. Йордан Начев (Издателство "Сиеала", стр. 212, цена: 15 лв.). Откъс от нея прочетете тук.

Проф. инж. Йордан Начев има богат професионален и дипломатически опит. Той е доктор на икономическите науки и доктор по психология. Сега преподава в държавни и частни висши учебни заведения по дисциплини, имащи отношение към геополитиката, глобализационните процеси, организационното поведение и националната и международната сигурност.

В книгата се разглежда разрушителното въздействие  върху околната среда, биологичното разнообразие и здравето на хората, причинени от последните трансгенни постижения в съвременния агробизнес.

Транснационалните компании определят и водят политиката за внедряване на ГМО с цел глобален контрол върху производството на храна чрез контрол върху производството на селскостопанска продукция. Стремят се да забранят производството на биологична продукция от малките и средните производители, като ги задължават да купуват ежегодно нови семена от тях, които са ГМО и са обект на патентна защита. Тази политика унищожава биологичното разнообразие от растения и животни на планетата, получени по пътя на естествената селекция. Освен това разорява дребните производители поради оскъпяване на производството. Например след въвеждането на генномодифицирания ориз от стотици разновидности на ориза в Китай и Виетнам сега са останали десетина.

Днес генномодифицираните семена имат в себе си ген убиец, който прави растението стерилно. От него не могат да се получат семена, които да поникват. Това позволява единични производители да продават посадъчен материал на избрани от тях компании. Всичко това прави храната оръжие, което ограничен брой хора решават как и срещу кого да използват.
Налагането на ГМО превръща всяка храна в генномодифицирана – хляб, месо, разхладителни напитки, понеже продуктите за нейното производство идват от генномодифицирани фуражи, зърно и т.н.
Заради отрицателните ефекти върху здравето на хората ГМО се използват още за намаляване на населението в някои региони на планетата, което ги приравнява на специфичен вид генетично оръжие.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

1. Начален период
2. Основни производители на ГМО

ІІ. Политика на ГМО производи телите

1. Действия от стратегически характер
2. Връзки с влиятелни политици
и членове на правителството
3. Лобиране на правителствено ниво
4. Лобиране на законодателно ниво
5. Лобиране на дипломатическо ниво
6. Фалшива реклама и черен ПР
7. Натиск, изнудвания и заплахи

ІІІ. Глобализационни параме три
на трансгени ката

1. Концентрация и монополизъм в глобален план
2. Зловещият триумвират – агробизнес, агрохимия, фармацевтика
3. Съдебни действия и обвинения

ІV. ГМО или ОМП

1. Евгениката – една идея в процес на реализация
2. Въздействия на ГМО върху околната среда
3. Последствия за растениевъдството
4. Вреди върху животните и насекомите
5. Въздействие върху здравето на хората
V. За ключение

Съкращения

Фирми

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Източни ци

Сподели в: