Книга ни запознава с аспектите на невербалната комуникация

В книгата си "Ефективната невербална комуникацияАндреана Ефтимова ни запознава с  множество аспекти на невербалната комуникация, а именно – в политически дискурс, телевизията, вицовете, театъра, в междукултурна среда, в устния превод, лекар – пациент, възрастен – дете.

Представени са множество любопитни теми:  "Как да бъдем независими, но и любезни в култури с ниско ниво на контакт", "Принципи за мениджмънт на впечатлението", както и "Златни правила на общуването", които са универсални и полезни за всеки.

Андреана Ефтимова е доктор по общо и сравнително езикознание
(психолингвистика) и главен асистент в СУ "Св. Климент Охридски",
Факултет по славянски филологии. Защитава дисертация на тема:
"Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни
програми" през 2000 г. Автор на изследването "Невербалната комуникация в
телевизията" (2002) и съавтор на асоциативен речник, учебници по
български език като чужд и учебни помагала по български език за средното
училище. Публикува студии, статии и рецензии в специализирания научен
печат у нас и в чужбина. Интересите й са в областта на
психолингвистиката, социолингвистиката, текстолингвистиката,
семиотиката, родно- и чуждоезиковото обучение, теорията на
комуникацията.

Издава Сиела
Корична цена: 9 лв.

Сподели в: