Книга за отношенията между "Майки и дъщери" от френска психоаналитичка

В „Майки и дъщери“ (издателство "Емас") семейната терапевтка Вероник Моралди изследва как отношенията на безкрайна любов и неизменно желание за отъждествяване с майката с течение на времето се превръщат в съперничество, стремеж да се разграничиш и противопоставиш… а понякога дори и в искрена омраза.Моралди не спестява нищо – тя изследва всички положителни, но и отрицателни емоции, които изпъстрят отношенията майка-дъщеря – нежността, обичта, но и чувството за вина, завистта, гнева…

Откъс от книгата

От книгата ще научим дали непременно дъщерите заприличват на майките си, че независимо дали дъщерите го признават, или не, майките играят огромно влияние върху техния емоционален, социален и дори сексуален живот. Защото всяка жена се формира като личност, отъждествявайки се или противопоставяйки се на майката – тя винаги е матрицата.

Психоаналитичката разглежда различни типове майки, за да покаже как някои са задушаващи от любов, а други – опасни отровителки, и всяка една може да се окаже еднакво пагубна за дъщеря си.Защото точно както прекалено контролиращата има вредно влияние, така е опасна и абсолютно незаинтересованата.

Авторката подчертава, че майката носи огромна отговорност, защото предава на дъщерята идентичността и, още по-важно, стойността, която по-късно момичето само ще има за себе си.За да се обича, за да е уверено в живота, то трябва да е получило одобрението на майката.В противен случай през целия си живот ще се лута в безкрайно търсене, което може да го отведе по пътя на нещастни връзки и несполучливи приятелства.

Моралди категорично заявява, че целта ù не е да създаде една нещастна картина на отношения майки-дъщери, а напротив – да даде възможност на всяка жена да осъзнае как всичко преживяно и все още преживявано с майката е повлияло на личността, която е днес; както и да даде начини как всяка една жена да се освободи от чувството за вина, от потисканите с години чувства, с налаганите стереотипи, за да се помири не само с майката, но най-вече със себе си.

Това е задължителна книга за всяка жена – защото дори и да не е (все още) майка, всяка жена е дъщеря. Но тя е и за съпрузите, партньорите, бащите, синовете, братята, защото те, дори и не по свое желание, са актьори в безкрайната пиеса майка-дъщеря.

Вероник Моралди е родена в Ница през 1963 г. Учи философия, класическа филология и право, но след това се насочва към психологията. Обучава се при светилото в социалната психология Жак Саломе, създател на свързващата комуникация и основател на емблематичния център по човешки отношения. Моралди следва социална психология в университета и успоредно с това участва в семинари и стажове по психогенеалогия, фамилна констелация, телесна терапия и др. Автор е на „Майки и дъщери“, „Майки и синове“, „Бащи и дъщери“, „Не се страхувайте да възпитавате тийнейджърите“ и др.

Сподели в: