Книгата "Българският Парламент и преходът" с премиера

Книгата "Българският Парламент и преходът" бе представена в НДК, като нейните автори са Йосиф Аврамов – доктор по икономика, Ваня Иванова – историк, Васил Проданов – философ, директор на Института по философски изследвнаия към БАН, Антоний Тодоров – политолог.

На представянето на книгата гост беше вицепрезидентът Ангел Марин, който в ролята на читател сподели позитивното си отношение и впечатление от този научен труд.

За първи път учени с такъв широк научен интерес и професионална област се събират и резултатът е една уникална книга. Тя е опит да се представят промените в България след 10 ноември 1989 г. на основата на многобройни факти, чрез които  се разкриват сложността и многостранността на историческия процес. Авторите анализират възстановяването и развитието на парламента, както и неговата роля като основна институция на политическата система в българския преход в периода 1989–2007 г. Публикуваните факти говорят красноречиво за отговорността на всяка от парламентарните групи и партии за кризисните процеси, разрухата и безвластието в страната, за унищожаването и разграбването на огромно национално богатство, за морално-политическата криза в българското общество.

 

 

Сподели в: