Капманията "Аз съм твоите очи" говори за агресията в града

На 15 август в София започна кампанията "Аз съм твоите очи". Тя е насочена срещу агресията в града и внасянето на положителни послания на места, осеяни от арогантни надписи и знаци. Вниманието е фокусирано именно върху очите, защото те, със своята  красота и дълбочина излъчват онази универсална човечност, способна да достигне до всеки. Организатори са сдружение „Лингва франка”.

Днес  често сме свидетели на вандалски прояви, натрапващи агресивни апели и символи. Те компрометират представата за съвременно градско/улично изкуство, нагнетяват публичната среда с враждебност и загрозяват града ни. Идеята за  настоящия проект се зароди сред млади хора (възпитаниците на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука” – Александра Момчилова и Яне Гаджев ), които изявиха желание да закрият, изтрият и премахнат свастиките, появили се по моста при надлез „Надежда”. За сега, кампанията е в периферията на града, в нетрадиционни за изкуство зони, но същевременно такива, през които преминават големи потоци от хора. Локацията надлез „Надежда” е възлов за комуникацията с  всички части на кварталите „Надежда”, „Връбница”, „Свобода”, „Ал.Толстой”, „Обеля”,  „Фондови жилища”, „Банишора” и е с голяма човешка концентрация, включително и на хора, които не са сред обичайните арт зрители. Умишленото използване на разпознаваеми  изразни средства от рекламата, фотографията и дигиталните медии,  прави  кампанията  актуална и достъпна. Тя подсказва не само злободневните проблеми, но и че  изкуството може да е  форма на гражданска активност и социална съпричастност. 

Кампанията включва намеси в градската среда, дело на млади хора – доброволци, които заснеха стотици свои съграждани и връстници. Резултатът са повече от 40 широкоформатни фотографии (50 х 200 см), изобразяващи очите на хора  от различни етнически общности, които след селекция и обработка бяха отпечатани от Студио плакат върху  устойчив на атмосферни влияния материал.

Важна част от кампанията е картографирането на обекти – жертва на агресивни и грозни изображения и привличането на много нови съмишленици. Към инициативата  вече се присъединиха ученици от столичното 74 СОУ «Гоце Делчев»  в район Връбница, които на 1 юни подредиха изложба от свои рисунки, посветени на същата тема.

Проектът е съфинансиран от СП "Култура" на СО – 2014 и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и югозападния регион за Европейска столица на културата – 2019.

Сподели в: