„Кант и свободният избор“ – София Петрова

Премиерната книга „Кант и свободният избор“ на София Петрова от днес е на книжния пазар. Това е седмият том от  поредицата „Философия за всеки“ на „Милениум“. Изданието събира 44 истории за големия германски мислител Имануел Кант (1724-1804), чрез които ще проникнете във философията му, и множество негови сентенции.

Кант е една от най-влиятелните фигури в историята на западната философия. Неговата мисъл оказва силно влияние върху формирането и развитието на най-новите философски направления и традиции – феноменология, херменевтика, екзистенциализъм, позитивизъм, постструктурализъм, аналитична философия.

Най-известните му съчинения са „Критика на чистия разум“ и „Критика на способността за съждение“.

„Трудно е да се опише историята на живота на Имануел Кант, тъй като той нямаше нито живот, нито история” – това казва поетът Хайнрих Хайне.

Затворен, недостижим, твърде сложен като естетически възгледи и разбирания, Кант е почти непознат на съвременната публика. Зад мълчаливия и непроницаем образ на философа обаче се крие блестящ оратор и събеседник с изключителен ум, забележително чувство за хумор и недостижими познания.

Кант е и първият професионален философ – преди неговата поява философията е била занимание за всеки, който е притежавал уменията да разсъждава и беседва, без значение от образованието. Той се приема за родоначалник на немската класическа философия и повлиява съществено върху романтизма и идеализма през XIX в. Съчиненията му са опорна точка за философията на Хегел.

 

Към хората трябва да се отнасяме като към цел, а не като към средство.

Геният – това е талантът да се изобрети това, на което не може да се обучава или учи.

Дайте на човек всичко, което той желае, и само след минути той ще почувства, че това не е всичко.

Добродетел – обозначава мъжество и храброст и следователно предполага врагове.

Дълг – това е уважението към чуждите права.

~ Имануел Кант

Сподели в: