Кампания Корени и креативност

В продължение на усилията на редица български организации и граждани за съхранение на българските корени, стартира кампания “Корени и креативност”.

Кампанията трябва да отговори на следните въпроси на дизайнерката Ели Ангелова: “Защо нашите продукти все още нямат свое Лице ?” или “Защо не заговорим за български дизайн?”. И още: “У нас в повечето случаи се търси решението за момента. Не се отчита националната ни култура, наследство и дух. Не се търси връзката между световното и българското. Създава се илюзията, че нашият фолклор и традиции, нашата природа и бит нямат място в дизайна. Лутаме се между нашето и чуждото без да можем да дадем адекватен отговор на търсенията на нашите клиенти. Не се вглеждаме в очите на потребителя и поради тази причина нямаме адекватен отговор на неговите представи и променени нагласи. Дори може да звучи пресилено, но липсата на “български дизайн” поставя много млади таланти пред море от въпроси и трудности по пътя им за развитие.

Затова нека отговорим заедно на въпроса – какъв да бъде българския дизайн, какво да представлява той и какви символи, елементи или послания да носи. Защото отговорът оформя едно ново национално развитие и в икономически, и в социален план. Ще се превърне в още един повод за национална гордост, ще бъде светлина за младите дизайнери и ще ни даде Лице, което да ни представя пред другите в световното село”.

Да, има опити за отговори от български дизайнери в тази посока. Неотдавна на организираната от АБДтм проява в Арт Център Алтера видяхме чудесна работа на младата дизайнерка Дрина Пашова, завършила моден дизайн в Италия. Но една птичка пролет не прави…

Редица въпроси, които засега остават без отговори, ще бъдат потърсени на конференцията “Корени и креативност”, която ще се проведе в рамките на дизайнерското изложение visioNNext от 4 до 6 октомври 2007 година в София:

a. Времена и традиции, към които дизайнерите могат да се позоват;

b. Финансиране на национална кампания “Корени и креативност” и на творчеството на отделните дизайнери;

c. Ролята на правителствени и неправителствени организации за реализацията на проекта “Корени и креативност”;

d. Ролята на медиите, бизнеса, дизайнерите за създаването на лицето на българския дизайн;

e. Маркетинг и PR на облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите;

f. Ниша или възможности за български облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите да бъдат продаваеми у нас и в чужбина;

g. Социален ефект от кампанията;

h. Психологически аспекти за населението, мода – креативност – корени;

Одобрени абстракти по горните теми ще бъдат развити на конференцията. Всички документи ще бъдат представени на сайта http://www.tune-in.info/. Кампанията ще продължи и след конференцията с нови документи и включването й към други сродни кампании.

Отправя се и призив за подкрепа от обществеността за подкрепа. Имената на подкрепилите кампанията “Корени и креативност”, ще бъдат публикувани на сайта. Повечето от текстовете на подкрепилите кампанията също ще бъдат публикувани на сайта.

Сподели в: