Как се създава любов към знанието ще научим от учебника "Педагогическа психология"

Авторитетният психолог Робърт Стърнбърг и колегата му Уенди Уилямс подготвят преподавателите за класната стая и специалните нужди на съвременните ученици в мащабния си съвместен труд „Педагогическа психология“ (ИК „Изток-Запад“). Авторите разясняват каква е основната цел на педагогическата психология и как се преодоляват затрудненията в процеса на работа с днешните поколения.

„Педагогическа психология“ е вторият амбициозен труд (след „Когнитивна психология“) на видния американски психолог Робърт Дж. Стърнбърг, който излиза на български език, но този път е в съавторство с Уенди М. Уилямс. Основавайки се на най-новите и значими теории и изследвания, ценната книга помага на преподавателите и учениците да разберат и да развият експертни познания в областта както на преподаването, така и на ученето. В XXI век пропуските в образованието са многобройни, а съвременните педагози са изправени пред фундаменталния въпрос: Разбират ли правилно надареността, обучителните затруднения и разстройствата в ученето и как трябва да подхождат към тези различия в класната стая?

В грандиозното си съвместно издание „Педагогическа психология“ Стърнбърг и Уилямс представят различни способи как да бъдат предизвикани надарените деца в училищните паралелки и как да бъдат преодолени затрудненията при някои ученици. Двамата учени предлагат разнообразни насоки за осигуряване на помощ и подкрепа на младежите със затруднения, за да успеят да реализират максимално своя потенциал. „Педагогическа психология“ се фокусира върху „изкуството и науката“, нужни, за да стане човек опитен преподавател. Книгата спомага развитието на експертни познания в преподаването и ученето и, опирайки се на реални примери и похвати, поставя акцент върху практическата страна на педагогическия процес. Стърнбърг и Уилямс поддържат тезата, че най-важното за един педагог е да бъде разсъждаващ практик. Те дават полезни насоки как това да бъде постигнато, защото най-трудното в практиката, твърдят още психолозите, е не научаването на ефективни процедури, а знанието кога и как да се използват.

Авторите споделят „Когато писахме този учебник, си поставихме две цели. Първо, искахме да покажем на студентите какво и как областта на педагогическата психология може да постигне. Второ, искахме да наситим текста с единно, обединяващо гледище, за да помогнем на студентите по-добре да го разберат. Накратко, искахме да им дадем разбиране както за изкуството, така и за науката педагогическа психология.“

Сподели в: