"Какво знаеше Мейзи", най-психологическия роман на Хенри Джеймс

Хенри Джеймс е бележит есеист, критик и автор на 20 романа, 112 разказа и 12 пиеси, смятан е за ключова фигура сред реалистите на XIX век. Сред шедьоврите му са произведения като „Портрет на една дама”,  „Дейзи Милър”, „Посланиците”, „Крилата на гълъбицата” и „Примката на призрака”. Критиците виждат в творчеството му влиянието на Ибсен, Хоторн, Балзак и Тургенев, но оригиналността му е безспорна. Хенри Джеймс е всепризнат талант заради бляскавите си социални и политически коментари и умелото разгръщане на теми като лична свобода, феминизъм, морал.

„Какво знаеше Мейзи” е проникновен разказ за малко момиченце, чиято душа се превръща във „вместилище на огорчението”, в резултат на един некрасив развод. Книгата, публикувана за първи път през 1897, се смята за най-психологическия роман на Джеймс и се вписва във втората фаза от развитието на маниера му на писане, когато простотата на изказа постепенно се заменя с усложнени и образни фрази, за да достигне през третата фаза до още по-голямо стилистично богатство.

„Какво знаеше Мейзи”, Хенри Джеймс

цена: 15 лв
226 стр.
На пазара – от 19.09.2011 г.

Сподели в: