И пак Свободен пазар в Борисовата градина

На 12 юли, от 15:00 ч. при Езерото с лилиите в Борисовата градина ще се състои за пореден път Свободен пазар. Инициативата ще се състои отново поради все по-нарастващия интерес на хората да споделят своите вещи.

Този път на Свободния пазар ще имате възможност да споделите дрехи, които стават за носене, но по една или друга причина вие не ги ползвате, като ще имате възможност да си харесате нещо по вашия вкус споделено от други хора.

Без пари! Без бартер! Без търговия! Всичко е БЕЗПЛАТНО!
Защото има достатъчно за всички.
Защото от споделянето се получава повече отколкото от притежанието.
Защото един слънчев ден навън, споделен с приятни и усмихнати хора е по-хубав от всичко, което може да се купи с пари.

Така старите вещи се използват наново, като алтернатива на консуматорското общество и разхищението на ресурсите. Солидарното разменяне на вещи изгражда нови взаимоотношения и ценности в изкривеното от пазарната доктрина общество като споделяне, взаимопомощ, съпричастност.

Този вид пазари е базиран на традиционни общностни взаимоотношения, които намират все повече приложение в настоящата икономическа криза.

Основният лозунг е: "Това не е благотворителност, това е солидарност!", наблягайки на идеята, че всички сме равни и солидарно си взаимопомагаме, като така се противопоставяме на моделът на социално разделение и неравенство, в който тези, които имат повече отделят малко за другите, които са под тях или т.н. "благотворителност".

Наистина свободния пазар изгражда нова представа за думата "свободен пазар", като алтернатива на налаганото от пазарните фундаменталисти определение за свобода.
Така показваме, че един друг свят е възможен, с един друг тип взаимоотношения на коопериране, солидарност, взаимопомощ и споделяне.

Сподели в: