Историята на религии и империи, събрана в „В сянката на меча“ от Том Холанд

„В сянката на меча“ (ИК „Изток-Запад“) с подзаглавие „Битката за глобална империя и краят на античния свят“ Том Холанд проследява корените на исляма чрез историята на региона, където той възниква. Разказът за залеза на стари и възхода на нови империи, за емблематични владетели, знаменити битки прави книгата интересна за всички със специален интерес към миналото.

„В сянката на меча“ е историческа книга, изследваща корените на исляма: според автора те могат да бъдат разбрани само като се познават империите и религиите на Късната античност. Така Холанд разглежда като едно цяло историята на световните империи и религии, на императори, пророци и еретици, и създава панорамна картина на тези отминали времена. През VI в. Близкият изток е разделен между две империи: Персийската и Източната римска империя (Византия). Непрекъснатото съперничество между тях отслабва силите им и един век по-късно едната вече не съществува, а другата е вече много слаба. На тяхно място се появява нова могъща сила, тази на арабите. Възходът на арабите според Холанд бележи и края на Античния свят. В този период се извършват големи политически, културни и религиозни промени с огромни последици за бъдещето. Авторът изследва процеса, при който светът от онова време започва да бъде доминиран от вярата в един Бог. Корените на исляма са изследвани на фона на обширни географски територии: арабските земи, Мала Азия, Средиземноморието, Месопотамия, като е обхванат периодът V-IX в. Читателите ще се запознаят с историята на Новия Рим – Константинопол, със споровете между християни и юдеи, със зороастризма, с войните между перси и византийци, с историята на халифата на Омаядите, с Абасидите и построяването на приказния град Багдад. Книгата е ценна и с това, че запознава читателите с историята на предислямските цивилизации от този регион. „В сянката на меча“  Том Холанд поставя и търси отговори на редица въпроси свързани с исляма: Какво знаем за Мохамед? В Мека ли се е зародил ислямът? Какъв е произходът на Корана?

Том Холанд е британски сценарист и писател, роден на 5 януари 1968 г. Автор е на фентъзи, хорър, исторически и документални романи. Има магистърски степени по английски и по латински език. От началото на новия век Холанд пише предимно в сферата на документалистиката, като интересите му са насочени към античната и средновековна история Носител е на редица престижни награди. Живее със съпругата и двете си дъщери в Лондон.

„В сянката на меча“ е увлекателен разказ за появата и възхода на исляма. Книгата предлага широка панорама на началото на Ранното Средновековие, когато религията започва да играе все по-важна роля за определяне на идентичността на човека. Фактите са поднесени на лек и четивен език; книгата ще е полезна за широк кръг читатели с интерес към историята.

Откъс от книгата вижте тук.

Сподели в: