Истории върху плат“ в Етнографския институт при БАН „

На 18. 12. 2007 г. от 17 часа в Етнографски институт с музей при БАН (пл. “Батенберг” № 1) се открива изложба на тема: "Истории върху плат". Ще бъдат представени ковьорчета, изработени през 30-те – 60-те години на ХХ век в България и Германия, и мястото им в обзавеждането на дома.

Организатори: Етнографски институт с музей при БАН и Катедра по българска история и архивистика на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград.
Отговорник: ст.н.с. ІІ ст. д-р  Светла Ракшиева , ЕИМ при БАН.

Изложбата се закрива на 15.01.2008 г.

Сподели в: