Институтът за български език при БАН участва в кампания в подкрепа на българския правопис и насърчаването на правописната грамотност

През юли Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките (БАН) участва в кампания в подкрепа на правилното използване на българския език и неговото съхраняване.

Фейсбук страницата „Езикови справки“ и туитър профилът @ezikovispravki са каналите, чрез които кампанията достига до потребителите в интернет.

През юли Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките (БАН) участва в кампания в подкрепа на правилното използване на българския език и неговото съхраняване.
Фейсбук страницата „Езикови справки“ и туитър профилът @ezikovispravki са каналите, чрез които кампанията достига до потребителите в интернет. Все още на много места в интернет не се следи достатъчно за правилното изписване на думите и пунктуацията.

„Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!” е създадена в подкрепа на овладяването на съвременния български правопис и насърчаването на правописната грамотност“, казва Светла Коева, директор на Института за български език. „Необходима е дългосрочна грижа за езика, насочена както към традиционните сфери на образование и медиите, така и към новите възможности за общуване в интернет, която да изгражда престижа на правилната употреба на писмения и говоримия български език.“, допълва тя.

Кампанията, която реализира Публисис МАРК Груп с подкрепата на Института за български език, се стреми да провокира диалог по темата и да мотивира активните потребители на социалните мрежи да вземат участие в предизвикателството, като публикуват изображение на грешка, която са забелязали в интернет или в печатен материал. Предвидени са и поощрителни награди – Официалният правописен речник на българския език и специално изработени за кампанията стикери, с които ще се маркират груби грешки в публичната среда.

„С популяризирането на проблема в публичното пространство се надяваме повече хора да започнат да обръщат внимание на това, че е нужно да пазим българския език и да пишем правилно“, казва Виктор Видас, творчески директор в Публисис София, комуникационен партньор по проекта.

„Езикови справки” е услуга на Института за български език при Българската академия на науките. Националната служба „Езикови справки и консултации“ е с половинвековна история и се поддържа от Секцията за съвременен български език.

Сподели в: