Имате ли читателска карта в библиотека?

На 8 и 9 юни 2010 г. Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) ще проведе ХХ юбилейна годишна конференция.

Сред дискутираните теми ще бъдат: колко често днес хората в България ходят в библиотека; дали услугите, които се предлагат там да адекватни за времето, в което живеем; докъде е стигнала дигитализацията на библиотеките и предоставянето на електронни услуги.

Форумът ще включва доклади и дискусионни панели с представители на най-големите библиотеки в страната.

Подбраните теми се фокусират върху функционирането на съвременната обществена библиотека като център на знания и колективно информационно звено. Погледът е обърнат и към бъдещето с дискусии за цифровизацията и възможности за ползване на електронни ресурси.

Представители на различни звена в страната ще говорят за новите технологични възможности за достъп на лица в неравностойно положение или в напреднала възраст. Завеждащата отдел "Обслужване на читателите" в пловдивската Народна библиотека "Иван Вазов" ще представи проучването върху динамика на развитие и промяна в читателската аудитория беиблиотеката за последните 20 години.

Сред организаторите са още Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Философски факултет в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Отворено писмо за спасението на българската книжнина
Еко библиотека поставя началото на "зелен" февруари
Кафето върви с книга, не с цигара

Сподели в: