Имам нужда от ангели

На 3 юни от 18 до 20 ч. в Галерия "Астри" официално ще бъде открита изложбата живопис на Юлия Станкова "Тленни ангели". Експозицията ще може да бъде разгледана до 18 юни. “Имам нужда от ангели. Достатъчно дълго бях поглъщан от ада.
Проумейте накрая, че от силата на моята болка вече сто хиляди човешки живота са в пламъци.”

 Антонен Арто (1896-1948), “Театърът и неговият двойник”

*  *  *
За тленните ангели

Защо ангели, защо не просто лица? – защото ангелите летят. Те са птиците на душата.
Обикновено свързваме ангелите с Божията светлина, а Дявола – с крайното зло. Моите ангели обитават един свят, разположен между тези две крайности. Те придават на душата обем и плътност като сътворяват нейното уникално тяло и лице. Това лице обикновено не съвпада с видимото лице на човека и често остава неразпознато от него. Макар и трудно, пътувайки към себе си десетилетия, аз напипах чертите на моето вътрешно лице, което ми даде възможност да персонифицирам движенията на собствената си душа.

Пейзажът на душата се извайва от срещата на нашето Вътре с онова, което е отвън:  травмите издълбават пропасти, общуването със сродна душа разлиства райски градини, отчуждението разстила пустини… Духът неуморно замира и се въздига, извайвайки прекраснострашния пейзаж на нашите души.

Неповторимостта на всеки от нас се определя от уникалната  комбинация на наследственост и лична житейска история. Точно тук, където сме най-различни един от друг, аз търся общото между нас, и намирам, че това са нашите емоции заедно с техните безбройни нюанси. Въпреки различните причини, които ги пораждат, емоциите ни са общовалидни. Това, което ме окуражава да извадя на бял свят моите ангели на чувствата, е че те не са само мои.

Защо тленни? – защото емоциите, които изобразявам, умират заедно с тялото. Има само едно чувство, което има силата да премине отвъд, да  премине през портите на Божието царство – любовта към ближния. Тленните ангели на чувствата са огрени от тази любов. Те са красиви в своята нетрайност, като всички нас.

Юлия Станкова

Сподели в: