Изложбен план на СБХ за декември 2007

Съюз на българските художници

Изложбен план за месец декември 2007 г.

Изложба карикатура – Милко Диков                                                                              13. XII. – 6. I. 2008
Ул. „Шипка” 6, IV етаж, 18 часа

Традиционна керамична изложба „Св. Спиридон”                                                        17. XII. – 6. I. 2008
Ул. „Шипка” 6, III етаж, 18 часа

Изложба конкурс за пребиваване в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, Париж
Ул. „Шипка” 6, I и II етаж, 18 часа                                                                                    21. XII. – 9.I. 2008

Сподели в: