Изложба "25 години издания на Нов български университет"

Център за книгата представя изложба "25 години издания на Нов български университет“. Тя е посветена на юбилейната годишнина от основаването на университета. В хронологичен ред от 1992 г. до 2016 г. са представени 648 научни и учебни издания, съхранявани през годините в специална библиотечна колекция „Издания на НБУ“.

Специално място в изложбата заемат книгите „Думи, изречения, понятия и неща“ (2016 г.), „Минало и съвременност“ (2010), „Университетът – особен свят на свободата“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 2“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 1“ (2004), „Едно разбиране за култура“ (2003)  на проф. Богдан Богданов, основател и Президент на Нов български университет до 2016 г.

За участващите издания е създаден библиографски указател, публикуван на сайта на университета, меню „Библиотека“, подменю „Изложби“.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 октомври 2016 г. в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ на Библиотеката в Нов български университет.

Сподели в: