Изложба "Учебни етюди и рисунки" от ателието на проф. Стоян Домусчиев

На 23 март от 18:00 ч. в галерия „Академия“ (ул. „Шипка“ 1) ще се открие изложба "Учебни етюди и рисунки" – резултат от преподавателската работа по рисуване на професор Стоян Домусчиев. Изложбата ще продължи до 7 април. 

Изложените работи са на студенти от различни специалности на Факултета за изящни изкуства, с които художникът е работил през дългогодишната си дейност и са следствие на учебните програми в периода от 1970 до 1990 г.
Колекцията на проф. Домусчиев, събирана през годините, включва общо 231 броя учебни етюди и рисунки, които ще бъдат дарени на музейния фонд на Академията. На вниманието на посетителите в галерия „Академия“ ще бъдат изложени 40 от тях, които синтезирано ще представят методологията и разнообразието на учебния процес по рисуване. Идеята на изложбата е трудът на студентите и високото ниво на работите им да останат като пример за бъдещите поколения художници.
Проф. Домусчиев разказва, че етюдните рисунки успешно защитават авторите си чрез положителни знания по пластична анатомия, перспектива и практически умения в техниката на изпълнение с определени графични материали. В учебния процес и рисуване на натура студентите са постигнали основни принципи като поместване, баланс, типаж, пропорции, детайли, материалност и цялостна композиционна организация на изображение, тотални, светлосенъчни и други компоненти. Изборът на материали за работа от студентите, спомага за постигане на личен почерк и интерпретация на изобразяваните елементи.
Учебните етюди и рисунки стават по-условни, отделя се голямо внимание на изразните средства, постига се максимална експресивност и въздействие на изображението, видно в изложбата и от работите през последните години. Независимо от промяната във възгледите и естетическите концепции в изкуството, изложбата е добър повод за анализ и интерпретация на човека в него.
Фундаменталното значение на обучението по рисуване в учебния процес за формирането на бъдещите художници в никакъв случай не стеснява въпроса само до получаване на знания и технически умения, ако не се имат предвид индивидуалните предпочитания на отделния студент, на неговата чувствителност, стилови предпочитания и влияния при търсене на определени решения. Именно тези фактори определят широтата, резултатите и ярките индивидуални отлики в отделните етюди и рисунки в тази изложба.
Съвместното провеждане на учебните занятия на различни специалности също внасят положителен елемент в изграждането на конструкцията на модела и техниката на използване на графичните средства, която е показана в отделните етюдни работи.
 
Сред авторите в изложбата са: Ирина Добрева, Катя Фотева, Пламен Монев Петков, Александър Алексиев, Димитър Николов, Йордан Димитров, Красимир Гогов, Адриан Бекяров, Антон Петков, Румен Желев Жеков, Красимир Господинов, Вихър Георгиев, Тодор Мунтев, Сия Димитрова, Нина Ангелова Иванова, Петя Николаева Дочева, Димитър Нешев, Румен Читов, Антон Николов, Радослав Илиев, Атанас Лилов, Цанко Петров Колев и други.

Сподели в: