Изложба – Трансграничност Обект Листопис

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”,
Галерия „Алма Матер“,
Национална художествена академия
представят

ТРАНСГРАНИЧНОСТ
ОБЕКТ
ЛИСТОПИС

ИЗЛОЖБА
на студенти от Национална художествена академия – София
проект на катедра „Сценография"

19 октомври – 9 ноември 2012
Официално откриване: 19 октомври, петък, 18.00 часа, галерия „Алма Матер”

Изложбата представя различни аспекти от търсенията на студентите в областта на рисунката, колажа, асамблажа, триизмерния обект – както като сценографски проект, така и като артистичен обект, изображения, включващи текст и калиграфия. Това взаимно проникване между толкова различни жанрове в рамките на една експозиция има за цел да визуализира връзките, обединяващи различните материалности и изобразителните средства: линеарни, знакови, абстрактно-геометрични, светлинни, пластични.
Творбите в изложбата са своеобразно прекрачване на граници не само от чисто формално естество, но и от естетическо, един опит за проникване и съпоставяне между духовните състояния, породени от съприкосновението с материалността и знаковостта.
Обектите съчетават изобретателността на студентите с уменията за използване на необичайни материи и облагородяването на различни „намерени” предмети, създаването на един различен, понякога парадоксален контекст, носещ нови послания към зрителя. Свободата, с която се смесват материи и знаци, е ключ към създаването и възприемането на нови визуални микросветове – родени от „невидими” в ежедневието ни предмети.

Специфичното разположение на Галерия „Алма Матер” и посланието „Трансграничност” се допълват в стремежа да приканят преминаващите между двете прозрачни пространства да надникнат, да се докоснат до материалността и да почувстват хармонията.
Да разчетат знаците, буквите, думите…

Сподели в: