Изложба разглежда живота ни в "Биотоп"

Осъзнаваме ли, че живеем в биотоп? "Биотоп" е името на изложбата на Слав Недев, която той ще представи от 31 март до 14 април в Галерия-книжарница "София Прес". Думата биотоп  (от гр. βίος, „живот”, и τόπος, „място”) е пространство с относително еднородни природни условия (само неживата част от природата), предлагащо „място за живот” на дадена общност от биологични видове. Работите от серията Биотоп са опит за визуализиране на идеята за един вид голяма инсталация, представляваща „град” от контейнери за битови отпадъци. Проектът третира по пластичен начин един от сериозните проблеми на съвременния свят – проблемът за боклука.

Боклукът в наше време има вече не само прагматични, но и културни и социални измерения. Засиленото потребление води до засилено замърсяване на околната среда. (Повишеното производство е също резултат на повишено търсене – потребление.) Консуматорското общество е общество на отпадъци. Посланието на проекта е ясно и не се нуждае от специални обяснения: оставяме толкова много отпадъци след себе си, че мястото, където живеем, нашият „биотоп”, постепенно се превръща в сметище, в което нашият кръгозор и нашето движение стават все по-ограничени. Справянето с все по-нарастващия обем отпадъци се е превърнало в сериозен икономически и социално-политически въпрос. Би било добре хората да се замислят по-дълбоко над тези процеси и над своята лична позиция. Съвсем съзнателно ще огранича обясненията, воден от убеждението, че образът се разкрива по специфичен за него начин, който не може и не следва да бъде вербализиран докрай.
Повече за автора:
Светослав Недев е роден през 1967 г. в София. От 2001 г. е член на СБХ. Има няколко дипломи и награди от биеналета, десетки самостоятелни изложби, още толкова участия в общи изложби и пленери.  Една от последните му наргари е през 2008 – аграда ZEIGDEINEKUNST, проект на Галерия Richter & Masset, Мюнхен. През 2009г получава стипендия на СБХ за специализация в Cité Internationale des Arts, Париж.

Вижте още по темата екология:
Беглика фест – весело и чисто
Еко библиотека поставя началото на "зелен" февруари

 

Сподели в: