Изложба Преповторения в галерия Арт Алея

На 4,10,2007г., 18ч., в галерия "Арт Алея" ще бъде открита изложбата "ПРЕПОВТОРЕНИЯ". Авторът, Дейвид Хейууд, художник от Великобритания, който живее и твори вече няколко години в гр. Пловдив е представян в галерията с изложбата "Мръсни прозорци" през 2005г.

Дейвид Хейууд
за първи път открива този уникален начин на абстрактно живописване преди 10 години. Неговият опит като художник в България му позволява сега, през 2007г., да развие естетическия елемент в абстрактни картини както виждате тук. Вдъхновен от елементите (древните идеи за четирите елемента) земя, огън, вода и въздух, той използва цветовете като отражение на тези елементи в различни комбинации. Гравитацията е катализатор, който формира динамиката на картините. Вярва се,че фракталите стоят зад формата на листото, дървото, цветето и много други неща в природата. Чрез просто повторение се появява цяла гама от природни чудеса. Художникът прилага тази теория при движението на боята върху платното , за да създаде, както природата прави, импресии от цветове.

*Фрактал е модел, който повтаря един и същ дизайн и детайл или дефиниция в широкомащабен обхват. С други думи, той може да бъде линия, повърхност или десен, който изглежда еднакъв в широкомащабна област. Типични черти на фракталиите са, че един единствен модел определя тяхното увеличение, те могат да бъдат формирани чрез много повторения на същата операция и запазват безкрайната подробност. Дърветата и папратите са естествени фрактали и могат да бъдат компютърно моделирани с рекурсивни алгоритми. Рекурсивната им природа проличава от следния пример — ако се вземе отделен клон от дърво или лист от папрат, може да се види, че то е миниатюрно копие на цялото, не идентично, но подобно по същество. Фрактални вериги се откриват в картините на американския художник Джаксън Полак. Докато картините на Полак изглеждат композирани от хаотично разтичане и разливане, компютърен анализ установява фрактални повторения в неговите работи. Фракталите съществуват в Африканското изкуство и архитектура. Кръглите къщи се появяват в кръгове от кръгове, правоъгълните къщи – в правоъгълници от правоъгълници и т.н. Такива увеличени модели се намират също в африканския текстил, скулптура и даже в африканските прически.

Сподели в: