Изложба представя съвременното македонско изкуство

В Националния дворец на културата – София, на 31 март от 18 часа ще бъде открита изложба в Артгалерия – НДК под надслов "Съвременно македонско  изобразително изкуство" от фонда на Международния Струмски художествен пленер.

На изложбата ще бъдат представени 48 картини, графики и седем скулптури от шестдесет съвременни македонски творци от Международния Струмски художествен пленер. Настоящата изложба е уникална със своето богато съдържание, предлага информация за схващанията и събитията, които се появяват в македонското художествено изкуство от 1945 г. до днес. Творбите от Пленера са създавани в определени периоди, така че тя не представя пълната история на съвременното македонско изобразително изкуство, но е преди всичко синтетичен преглед на съществените прояви в досегашния му ход, като представените творби най-релефно изразяват творческата идентичност и ролята на авторите в тази област на изкуството.
    
Всички художествени процеси в македонското изобразително изкуство в настоящата изложба са представени от  най-изтъкнати творци:  Никола Мартиновски, Димитър Пандилов, Димитър Кондовски, Димче Коцо, Димо Тодоровски, Илия Аджиевски, Петър Мазев, Глигор Чемерски, Петър Хаджи-Бошков, Боро Митрически, Вангел Наумовски, Илия Пенушлиски, Насо Бечаровски, Драган Аврамовски-Гуте, Танас Луловски, Трайче Янчески, Ана Темкова, Божидар Дамяновски, Ордан Петлевски, Душан Перчинков, Симон Шемов, Рубенс Корубин, Петър Георгиевски, Сергей Андреевски. .. и др.
   
Творбите, които ще бъдат изложени са доказателство, че творчеството произлиза и черпи своето вдъхновение от традицията, но комуникира и с модерното и абстрактното в изящните изкуства в света като представя достойно македонската съвременна културна идентичност.
    
Изложбата ще бъде открита от директорът на НДК Христо Друмев и директорът на Центъра за култура от Струмица Иван Йовев.

Сподели в: