Изложба показва раждането на Третата България

На 2 септември от 18.00 часа се открива изложба „Раждането на Третата България. София и Софийско на границата на 19-20 век. Столичани” на пл. ,,Княз Александър I” № 1.

Изложбата ни връща към времето, в което се конституира държавността на съвременна България. От участваща столетия наред предимно в обществено-икономически процеси, свързани с Изтока, страната бързо става една от равностойните европейски държави, развивайки съответстваща на епохата европейска концепция за държавност и модерна европейска култура. Фокусът на тези процеси е в София – определена за столица на младата държава, а активни актьори са току-що оказалите се  столичани нейни граждани.

В изложбата се отбелязва съграждането на институциите и структурите на Третата българска държава, вписали се напълно в европейския институционален модел. Тя показва аспекти на новата култура, която на границата на 19 и 20 век във вече фиксираната върху европейската карта нова столица на България притежава две отправни точки:

  • наличието както в района на Софийско, така и по-общо в страната на една устойчива традиционна култура. Изключително жизнена, тази култура е активна и във времето след Освобождението от 1878-ма година.
  • активна тенденция, както всред новата интелигенция, така и всред различните слоеве на тогавашното българско общество, за приобщаване към европейските ценности, европейската култура, европейския начин на живот. Тя е предопределена от първите строители на съвременна България – интелигентни, с европейска образованост и национално самосъзнание, призвани да се реализират в България и да допринесат за нейното добруване

Показвайки аспекти на новата за времето си култура, стъпваща върху модела на традиционната селска култура и развиваща се като модерна европейска култура, всъщност интереса в изложбата е концентриран върху хората, върху личностите от епохата. Включени са артефакти, живописни творби и графични отпечатъци, оригинали, фото-, и видео документи.

Сподели в: