Изложба "Отражения"

"Отражения"
изложба на Ина Дамянова

• Мястото:
Галерия – книжарница София Прес, ул. “Славянска” 29

• Времето:
3.11 -18.11. 2011

• Повече за идеята:

Проектът е „роден” по време на престоя на авторката в Париж. Разхождайки се по улиците, тя е провокирана от витрините. Започва да ги снима и така започва тази артистична авантюра. Витрините на Париж носят най-бързата, директна и мълчалива информация за място и време, за развитието на отношенията и половото разделение, културни наслагвания и нива.
Витрината носи естетика и откровение.Тя е като огледало в което можеш да видиш не само собственните си потребности , но и тези на една цяла нация.Чрез нея можеш да се самоопределиш. Това е едно иследване на пространството, мястото и времето, както и на човека, като неразделна част от него,отразявайки се като консуматор, оглеждащ се в собственните си желания, определяйки по този начин сам своят социален статус и място в обществото .

Сподели в: