Изложба "Нишката на Ариадна днес" в галерия „Алма Матер”

Културният център на Софийски университет „Св. Климент Охридски” представя изложбата "Нишката на Ариадна днес".

Автори на изложбата са: Аделина Попнеделева, Анна Бояджиева, Златка Андреева, Лаура Димитрова, Магдалена Николова, Марияна Райнова, Мария Киркова, Цвета Явашева, Яна Петкова;

Куратор: Татяна Янкова.

Изложбата регистрира процесите на промяна в текстила в последното десетилетие, без да има за цел да проследи в историческа последователност развитието му. В експозицията участват традиционно тъкани стенни гоблени, пластични обекти и видеоинсталации, показана е алтернативата на текстила и разкриване на неговите нестандартни възможности, а търсените артистични решения от последните години предизвикват размисъл и възхищение.

Показаните творби по нетрадиционен начин съчетават основите на специалността „Текстил” и съвременните визуални форми, при които се създават особен вид пластични произведения. Независимо как ще ги наречем – стенни гоблени, картини, скулптури, обекти или инсталации – те синтезират специфичната за занаята тъканност чрез метални нишки, изкуствени влакна, хартия, мъниста, непредена вълна, като я обогатяват с острата чувствителност на съвременния артист, който преживява променящата се обкръжаваща го действителност. В тези картини, обекти и инсталации съжителстват познати утилитарни предмети, които започват нов живот, но запазвайки принципа на многослойност на тъкането. И макар всяка от тези композиции да е дълбоко обмислена, крайното впечатление е за невероятна лекота и импровизация на изпълнението. Зрителят изпитва очарованието на авторовото интуитивно прозрение и емоционална сила, съчетано с артистична и увлекателна игра, в която материалът вече не играе първостепенна роля.

Авторите в изложбата отделят специално внимание на извънхудожествените материали като ги съчетават със собствени технологии в условията на натрупана творческа енергия. Свидетели сме на нов вид материалност и пластичност на показаните творби в търсене на нова публичност и промяна в модела на общуване с публиката. Българският художествен текстил днес участва пълноценно в един всеобщ и разнолик творчески процес, като внася в него своята специфична „другост” чрез своеобразната си чувствителност.

Изложбата в галерия „Алма Матер”, ще продължи до 16 октомври 2012г.

Сподели в: