Изложба "Непоказаните съкровища на НИМ" се открива в София

Изложбата „Непоказаните съкровища на НИМ”, организирана от Министерство на културата и Националния исторически музей, се открива на 24 април 2008 г. от 11.30 ч. в централното фоайе на музея. Тя представя най-значимите археологически предмети от основния фонд на музея, които до момента не са включени в постоянната му експозиция. Те са събирани в продължение на десетилетия по различни начини – чрез археологически разкопки и теренни обхождания, чрез дарения, откупки или са предоставяни от държавни институции.

Изложбата съдържа колекции от епохата на неолита, халколита, бронзовата епоха, класическата тракийска древност, римската епоха и Средновековието, както и от периода на Възраждането.

Голяма част от най-интерестните археологически и нумизматични постъпления във фонда на НИМ са спасените културни ценности в последните 20 години от служители на специализираните звена на Министерството на вътрешните работи. В изложбата са представени материали, задържани при иманярски разкопки, от търговия на черно, при опити за изнасяне от страната или върнати от чужбина. Някои от тези експонати са уникални не само за страната ни, но и за света. Сред тях са задържаните при износ от България три римски ритуални солници, изработени от сребро с позлата. Предметите са изключително редки паметници на римската скулптура и торевтика. От предметите, въведени в научно обръщение, досега в света са известни само три съда, които са подобни на едната солница, докато другите две нямат аналози.

Основно място в изложбата е отделено на представянето на изключителните находки от археологическите разкопки на НИМ край с. Дъбене, Карловско. Сред тях са елементи от златни накити, уникална кама и кутийка от сребро, бронзов нож със златен обков на дръжката, украсени керамични съдове и стъклени мъниста – най-ранните, открити на територията на Европа. Тези находки са от структури от ранната бронзова епоха – ІІІ хил. пр. Хр.
 

За пръв път ще бъде показана уникална желязна пластинчата ризница със защитна яка и сребърни апликации от богатото могилно погребение при Златиница – Маломирово, Ямболско, консервирана и реставрирана от над 16 000 фрагмента. За експонирането на тази находка – заедно с уникален шлем и с копие – е изработена специална витрина, съобщиха от Министерство на културата.
Значителна част от предметите – накити, въоръжение, съдове, бронзова и каменна пластика, църковна утвар, икони и др., се представят след продължителна консервация и реставрация.
               

Сподели в: