Изложба на Лъчезар Явруков в галерия Минерва

Галерия "Минерва" (София, ул. "Гурко"1) представя живописната изложба на Лъчезар Явруков от 21.01 – 25.02.2008 г. Живописните творби на художника Лъчезар Явруков имат своите ценители, почитатели и критици.

Вглеждайки се е тях, те поразяват със своята фантазия и разнообразие. Неочакваната композиция, приглушените или ярки на места цветове подкупват зрителя подканят го  да им обърне специално внимание. Образите най-често са съвременни и в повечето случаи са фотографски точни. Те внасят настроение, носят енергия различна  за всяка отделна картина.

Стилистично авторът има изявени предпочитания към сюрреализма, но отделните заемки са пречупени през призмата на авторското виждане. Пейзажите, предметите, образите на птици и животни се редуват с цветни петна, абстрактни форми и фактури, които допринасят за хармонията на живописната тъкан. Внимателният поглед открива в тях особения оптимизъм на автора, неговото съзидателно отношение към света, любовта му към природата, човека и всемира. Авторът не предоставя готови отговори в своите картини, той по-скоро поставя въпроси, на които всеки зрител сам трябва да потърси решение. Действителността, видяна под един нов неочакван ъгъл, под едно индивидуално, поетично понякога съчетание, е неговият начин да въздейства. Картините заинтригуват и със своето въображение, но без да стигат до крайности като образна гротеска. Лъчезар Явруков има своето особено място в разнообразната палитра на съвременния художествен живот, както и интересни перспективи за своето развитие.

www.minerva-artgallery.com

Сподели в: