Изложба на Иван Кънчев Иванов представяща „Тактилното изкуство”

Изложба на Иван Кънчев Иванов представяща „Тактилното изкуство”: керамика, рисунка, скулптура.

Мястото: галерия Дебют /Художествената гимназия/
Бул. Васил Левски 62
Времето: 01.04. – 9.04.2010

Повече за идеята:
„„Тактилното изкуство” е изкуство, което създавам, за да се възприема не само визуално, но и чрез допир, както от виждащите, така и от хората с нарушено зрение /напълно незрящи и с остатъчно зрение/. То е изградено на базата на психологически изследвания на зрително затруднените.
„Тактилното изкуство” е синтез между изобразителната култура на зрящите и тази на незрящите, съобразно някои психофизиологични особености, които слепотата налага върху индивида. Тези особености са причината да формулирам критерии за изработване на тактилните произведения и аранжиране на тактилната изложба. По този начин творбата става подходяща за възприемане в изложбената зала и извън нея от незрящите, а и от зрящите, чрез тактилността.
„Тактилното изкуство” приобщава духовно и останалата част от публиката – хората с нарушено зрение. То им дава възможност по естествен начин да станат съпричастни към изобразителното изкуство на своето време.
„Тактилното изкуство” предоставя друга възможност и на виждащите. Те могат да разглеждат безпрепятствено произведението и чрез своите ръце.”
Иван Кънчев Иванов

Сподели в: