Изложба на Димитър Петров в галерия Сариев““

От 12 февруари до 18 март 2008 г. в галерия "Сариев" (Пловдив 4000, ул. "Отец Паисий" 40) се открива изложбата "Мечтаем ли балони" на Димитър Петров.

Мечтаем ли балони не е нито въпрос, нито отговор, а пресъздаване на диалогичното състояние между материята и идеята на балона като физически предмет и символ. Димитър Петров изследва тази граница провокиран от игрите на дъщеричката му Йована с балона, който за нея винаги е интересен обект, независимо състоянието и ситуацията, в която се намира. Отговорът е отговор на творец, който борави умело с материала и мисли с него, но не и отговор на твореца, даващ мъдрите отговори на изкуството. Концепцията на Димитър Петров е да възприеме същата позиция, каквато и неговата дъщеричка – ще поиграя, за да науча живота

За реализацията на порцелановите си балони Димитър Петров е използвал отливен метод. Всички обекти са формовани от един калъп. Балоните са N на брой нелимитирана серия, защото мечтите едва ли могат да имат граници. Димитър Петров казва “Докато правих изложбата от еднаквите форми от калъпа винаги изваждах мечта, изпълнила формата, която в последствие запомня давлението оказано от моята ръка. Така от щастливия балон получавам: надут балон, спаднал балон или такъв, в който съм завързал мига с възел. Тези пластични решения са подсилени от семантиката на цвета, матов или гланцов в отделния обект или съпоставени в полето от множеството балони. Всичко това доразвито с рисунката, която се явява незаменима част от повърхностната декорация, подсилва посланието на всеки отделен балон поотделно и в съзвучие с другите. Така неусетно в процеса на работа въпросът „Какво е за Йована балона?” се трансформира в „Какво е за мен този обект?” Какво представлява тази форма?

С творческия процес при правенето на изложбата авторът показва, че реализацията на мечтите е въпрос на лично действие. В множеството от толкова портретирани действия в балоните без обозначен стадий и последователност всичко е възможно, бялото се редува от черно и спадналия балон от издут. Динамичността на изложбата е обнадеждаваща и позитивна. Така Мечтаем ли балони по адекватен начин се вписва в групата ежегодни изложби на Галерия Сариев – ФОН: млади автори, представяща най-младото поколение български творци, работещи в направлението съвременна керамика

Сподели в: