Изложба "Мода, зима и традиции" се открива в Столична библиотека

В Детско-юношеския отдел на Столична библиотека (пл. Славейков 4А) се открива изложба "Мода, зима и традиции" на 14 януари (сряда) 2009 г. от 16:30 часа. Събитието се организира съвместно с школата по мода и дизайн към столичен център за работа с деца.

Участниците в изложбата са 40 ученици от 1-ви до 12-ти клас. Ще бъдат представени около 30 табла, на които ще има модели на кукери, костюми и официални облекла, изработени с пастели и темперни бои. Макетите ще отразяват българските традиции в областта на модата и тенденциите на сезона.

За Столична библиотека:
24 октомври 1928 г. се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 г. в помещение на пл. "Славейков" № 9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома. Първият директор е Коста Вълев – уредник на общинската библиотека и музей.

От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столична община. Съхраняваните днес в Столична библиотека и филиалите й библиотечни фондове (около 1 000 000 библиотечни единици), осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и Интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни. От 2000 г. е и регионален културен институт с методични и организационни функции по отношение на библиотеките от София-област.

Столичната библиотека развива интензивна международна дейност със сродни библиотеки – чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти. Библиотеката поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас. Всички те дават възможност за непрекъснато обновяване и обогатяване на фонда на чуждоезиковите читални.

Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата. С цел да се привлекат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто библиотечната му дейност.

* * *

Вижте още:
Българската модна индустрия е приета в световното модно семейство
Марката на звездите вече в България
Зимата няма да е цветна, ще носим черно

Сподели в: