Изложба "Лимитирана разумност" на група XXL

ГРУПА XXL
ЛИМИТИРАНА РАЗУМНОСТ
ГАЛЕРИЯ АРТ-АЛЕЯ
1 – 20 ЮЛИ

Генади Гатев Хубен Черкелов Свилен Стефанов Георги Тушев Косьо Минчев Иван Кюранов Расим Росен Тошев Димитър Яранов Николай Младенов Георги Янков Борис Сергинов

Изложбата в галерия „Арт-алея” (София, ул. "У.Гладстон" 51 А) представя творби на авторите от създадената през 1994 г. група XXL. Този кръг се свързва предимно със съществувалата между 1996 и 2003 г. едноименна софийска галерия. Вече повече от десет години авторите от ХХL работят на две „групи” – в България и САЩ. Хубен Черкелов, Косьо Минчев и Георги Тушев живеят в Ню Йорк. В миналото някои от най-популярните изложби на кръга XXL звучаха като „Нова българска живопис” (1996), „Косьо, Хубен, Тушев” (1997), „Измерения на насилието” (1998), „Gangstart” (1998), „Българският пейзаж като метафора” (2001) и „Нови радикални практики” (от 1997 до 2001).

Настоящата експозиция осветява част от актуалната работа на групата, в която освен основателите са включени и автори, включили се в нейната работа с течение на времето. Изложбата съдържа рисунки, фотографии и проекти.

Сподели в: