Изложба избрани живописни творби от 1896-1940 г. в НХА

На 15 януари от 18.00 часа в галерия „Академия“ на Националната художествена академия ще бъде открита изложба от Музея на НХА с избрани творби от живописната колекция от периода 1896-1940 г. Експозицията е част от изложбената програма на музея, в рамките на която той периодично излага своята колекция.

В изложбата са представени живописни произведения от различни поколения творци от периода след Освобождението и първата половина на миналия век. Представените творби са част от основния живописен фонд на музейната колекция, съставен непосредствено след основаването на музея през 1896 г. и обогатяван в продължение на десетилетия. 

Публиката ще има възможност да види непоказвани и непубликувани до този момент произведения, сред които работи на Константин Щъркелов, Васил Стоилов, Илия Петров, Асен Василиев, Емануил Ракаров, Атанас Дудулов, Пенчо Георгиев и др.

През последните години Музеят на Художествената академия периодично издава своята колекция. До този момент факт са двете издания – „Колекция Дърворезба„ и „Колекция Български шевици”. В рамките на настоящата изложба ще бъде представен и третият каталог на колекцията: „Музейна сбирка на Националната художествена академия. Колекция Живопис (1896-1940)“.

Екип на изложбата: проф. д. изк. Свилен Стефанов, д-р Бойка Доневска, Милена Балчева, Иван Кюранов

Допълнителна информация:
Музейната сбирка на Националната художествена академия съхранява една от най-старите и оригинални художествени колекции в България. Създадена едновременно с основаването на академията (тогава Държавно рисувално училище) през 1896 г., тя включва в своите фондове живопис, графика, оригинални произведения на дърворезбата, шевици, съдове, накити и др. Според регламента на Музея, отразен в първия Правилник за функционирането му от 1922 г., негова основна цел е да запази екземпляри от паметниците на българската духовна и веществена култура, които да служат и като помагала в учебната работа.
Развитието на музейната сбирка протича с различни темпове във времето, като живописната колекция е попълвана най-последователно между 90-те години на ХIХ и 40-те години на ХХ век. При това не става дума за формално събиране на учебни работи, а за избор на творби, които се отличават с определена представителност спрямо програмните задачи и очертават наред с характеристиките на личния стил и някои от закономерностите в общото ни художествено развитие.

Като цяло систематизацията на живописната експозиция следва историческата логика в развитието на новото българско изкуство. Сред хронологически най-ранните произведения се нареждат работите на Станислав Доспевски, Димитър Добрович, С. Хенлиа, Иван Мърквичка, Марин Устагенов и Георги Митов. Картините са създадени в края на ХIХ век, период, който се отличава с невероятна динамика на качествените промени в културния живот на нацията.

В историческа перспектива „Живописната колекция“ на музейната сбирка разкрива една разбира се не пълна, но много интересна в мащаб картина на художествените процеси и на образователните стратегии през първите четири десетилетия на ХХ век. Поставени в този контекст, постиженията на редица български живописци, които често по-късно развиват различни в жанрово и стилово отношение интереси, придобиват ново и понякога неочаквано значение. През следващите десетилетия тенденциите в образованието непрекъснато се променят, следвайки прогресията в развитието на художествените, педагогическите и нерядко – идеологическите фактори. В това отношение 117-годишната история на Националната художествена академия е показателна за развитието на културните институции у нас и действително има важно значение за разбиране тенденциите на местната художествена среда.

Сподели в: