Изложба за мобилното банкиране

Изложба за мобилното банкиране се състоя днес в Музейната галерия за модерно изкуство.
Бяха представени различни експонати като:

    * Сметачна машина, използвана от младшите счетоводители през 80-те години преди появата на компютрите. С нея се правило счетоводното приключване на сделките всеки ден.
    * Сметачна машина от 1930 г., използвана за прости операции като събиране и изваждане на ежедневна база. С нея се изчислявало салдото посметките. Тя е използвана дори в началото на 80-те години при режима на тока.
    * Търговски аритметики от 1920 г. и лихвеник от 1931г.
    * Специална лупа, използвана за разпознаване на фалшиви банкноти
    * първите четци на карти от 1998г.
    * Компютър, принтер и монитор, заменили през 1992 г. пишещата машина. Компютърът е работил под операционната система DOS и програма за база данни NOVEL

Бяха показани още досие на един от първите директори на УниКредит Булбанк от 1919 година, разплащателна ведомост с най-голямото трудово възнаграждение, което се е изплащало седмично, архивни документи на тогавашната Българска земеделска банка и други.
Изложбата е на разположение в Музейната галерия за модерно изкуство до края на тази седмица, след което ще може да се видят експонатите в главния офис на банката.

Сподели в: