Изложба дървопластика на Кънчо Цанев и Роберт Цанев

На 10 октомври (сряда) 2007 г. от 18.30 часа в Криптата на храм-паметник “Св. Александър Невски” Национален музей на българското изобразително изкуство представя Изложба дървопластика на проф. Кънчо Цанев и Роберт Цанев – “Духовни символи – традиция и приемственост”. Изложбата ще продължи до 11 ноември 2007 г.

Традицията в Криптата да бъдат представяни съвременни автори, чиито интереси са насочени към теми от християнското изкуство продължава с изложбата “Духовни символи – традиция и приемственост”. След “Християнски символи – Храмът” и “Водата граница”, тя е третата поред, в която авторите заявяват своята ангажираност към проблема за съхраняването на духовните ценности и традиция на българската култура, чрез интерпретацията на теми и образи от християнството, натоварени с различни емоционални и смислови символи и претворени с индивидуален пластичен език в дървопластика и релеф.Основната задача
на настоящата изложба е отново да припомним на публиката необятността и дълбочината на духовните послания на християнството, като извор на вдъхновение за съвременните автори. Експонирането на творби, в които основните теми са свързани с нов прочит на многопластовата християнска символика и образност, дело на двама автори – баща и син, дава възможност да се проследи приемствеността в творчеството на поколенията от една страна, а от друга да се разкрият връзките с традицията на българското средновековно и възрожденско културно наследство.

Проф. Кънчо Цанев е сред водещите имена свързани с развитието на съвременната дърворезба. Новаторския му принос в тази сфера на българското изкуство е неоспорим и дава своя отпечатък върху поколения автори. В творческата му биография са включени огромен брой произведения на приложната дърворезба в интериора, монументалната украса на редица обществени сгради в страната – тавани и стенни пана, триизмерната дървопластика и не на последно място иконостасите за църквите “Св. Никола”- Харманли, “Св. Димитър”- с. Бресте, Плевенско, “Успение Богородично” – Пампорово, “Въведение Богородично” – италиански лицей, кв. Горна Баня, София, “Св. Никола” – с. Бързия, Берковско. Робърт Цанев също е утвърден автор с богата творческа биография и подчертан интерес към християнската символика. Той продължава традицията в пластическите търсения в релефа и кръглата пластика, поставени от неговия учител и баща, но пречупени през призмата на новото светоусещане за орнамент и композиция.

За публиката ще бъде удоволствие да проследи как по подобие на традицията при старите марангози, опита и пластическия език се предава от баща на син, и придобива нов образ и внушения, носещи в себе си устойчивия корен на духовното богатство на християнското изкуство. В изложбата проф. Кънчо Цанев се представя с теми и образи от Новия Завет – “Разпятие Христово”, “Благовещение”, “Тайната вечеря”, “Св. Георги”, докато в произведенията на неговия син Роберт Цанев преобладават старозаветните теми – Потопът, Ноевия ковчег, образите на Ангелите и символиката на Храма. Наред с релефите и дървопластиката могат да бъдат видени проектите на проф. Кънчо Цанев за иконостаси и фотографии на тяхната реализация.

Откриването на изложбата е съпътствано с представяне на монография, посветена на творчеството на проф. Кънчо Цанев.

Сподели в: