Изложба в Полския институт

В Полски институт на 22 януари ще се открие изложба на Група 77 – Магдалена Шейко, Ива Кручковска-Крул, Едита Яворска, Войтек Жиховски, Анна Хорошко, Бартек Соберай.

“Група 77 обединява млади творци, срещнали се по време на следавнето си в краковската Художествена академия. Въпреки общите им интереси и действия, не можем да дефинираме представяната от тях живопис като унифицирана. Техниките, изпълнението, размерите, темите – всички елементи на едно творчество запазват при тях своята индивидуалност. (Ева Херничек, преподавател в краковската Художествена академия)
Големите платна на Юстина Худжинска, вдъхновени от открити пространства, преминават в малки колажи с дребни, понкякога филигранни форми.  Приглушената палитра на по-ранните платна се изчиства и проблясва с чисти багри.

Съвсем различни са темите в творчеството на Едита Яворска. Малките колажни композиции, препращат зрителя към класиката, като като напомнят мотиви и форми, почерпени от дадаизма и сюрреализма, както и от средновековното изкуство (Бош).
Светът, от който се вдъхновява Ива Кручковска е миналото време. Стари снимки, облекла, елементи, реални следи от нечий живот. Този “дискурс за времето” съчетава сюжети, структури, реални елементи със “занаятчийски” и художествени и води до създаване на свят от форми, в които можем да намерим следи от реални и измислени бития.

В официално съобщение, изпратено до медиите от Полския институт, става ясно, че той ще бъде закрит. В писмото от говорителя на полското външно министерство Пьотр Пашковски, се разбира, че институтът в София е изпълнил поставените някога пред него задачи.

"Понастоящем е прието за рационално ликвидирането на института в досегашната му форма и създаването на длъжността "експерт по въпросите на промоцията" в Посолството на Република Полша в София, който да окаже подкрепа на задграничното представителство в осъществяването на задачите в сферата на обществената и културната дипломация. Същевременно следва да подчертаем, че в резултат на ликвидирането на Института в София няма да пострада осъществяването на планираните вече промоционални прояви и особено на онези, които са свързани с честването на Годината на Шопен. Защото ще бъде осъществено временно подсилване на компонента на културната дипломация в Посолството на РП в София чрез прехвърляне на служители от Института със задачата да осъществяват проектите, планирани за настоящата година", се съобщава в писменото изявление.

Сподели в: