Изложба в НБУ: Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна

Пътуваща изложба "Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото" гостува в НБУ. Тя може да бъде разгледана в Корпус 1, фоайе пред Аула.

Организатори са департамент „Антропология“, РИМ – Русе, Сдружение „Европейски пространства 21.

Водещи: проф. д-р Николай Ненов, доц. д-р Магдалена Елчинова

Модератор: Цвета Ненова, Сдружение „Европейски постранства 21“.

Изложбата е плод на обширен проект, провел се през пролетта на 2015 г., когато е реализирано теренно етноложко проучване сред местните еврейски общности. Резултат от проучването е мобилната изложба „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“. Изложбата разказва за съдбата на местните еврейски общности. Състои се от 22 постера с текстове и изображения. Включва откъси от видео-интервюта с 30 представители на еврейските общности. Аудио-илюстрации добавят звукови картини към експозицията.

Мобилната изложба е показвана до момента в залите на музеите в Русе, Шумен и Варна при изключителен интерес и позитивен отзвук. Съдържанието на изложбата може да се види на сайта на проекта www.pametta.com.

Докато изложбата гостува в съответните музеи, сред нейните пространства бяха проведени серия образователни срещи с ученици от средни училища по теми, свързани със страданието, спасението и съдбата на еврейските общности. Изложбата получи покана да гостува в Кюстендил в къщата-музей „Димитър Пешев“ в началото на месец март 2016 г.

Технически параметри на изложбата: 22 постера с размери 100 см х 200 см на свободностоящи стойки, 2 телевизионни монитора, 2 аудиорамки, 1 експонат – радиоапарат, със звук. Необходима изложбена площ: около 100 кв. м. Необходимо обезпечаване: достъп до електричество и общо осветление.

Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта на проекта е да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е базирано в Русе. Работи от 1999 г. Фокусира се върху дейности, свързани с хора, общество, медии и арт. Реализира проекти за съхраняване и популяризиране на местната памет. Сдружението е регистрирано да извършва дейност в обществена полза.

Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в  България по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Вижте още:
Книгата "Перлите на Ади Ландау"

Сподели в: